BackBack

ProEFI - Pro128 ECU Kit for Ford Mustang Cobra w/ Ignitors

$2,769.36 $2,682.42

SKU: 94151a
Description

Kit Includes-

  • #9100- Pro128 ECU
  • #4151a- Ford Mustang Cobra 03-04 Adapter Harness with Ignitors 
  • #9004- 5 Bar Map Sensor Kit
  • #9000- 150 PSI Sensor Kit
  • #9006- Air Temp Sensor Kit 
  • #9019- LSU 4.2 O2 Sensor Kit – (x2)

**Kit is built by order